Protestantsko teološko učilište “Mihael Starin”

Dekan Protestantskog teološkog učilišta “Mihael Starin”, dr.sc. Jasmin Milić posjetio je Evanđeoski reformirani teološki fakultet u Kijevu od 25.-27. svibnja 2010. Tom prilikom dogovorena je konkretna suradnja između dva učilišta. U sklopu te suradnje provodit će se dva studijska programa u afilijaciji s fakultetom iz Kijeva: Program biblijskih studija te magisterij bogoslovlja (M.Div). Suradnja će…

O blagdanu Duhova

Na praznik Duhova obilježavamo obećani silazak Duha Svetoga na Kristove učenike i dan velikog početka novog razdoblja Crkve. Utjelovljeni Sin Božji silazi s povijesne scene, a na nju stupaju njegovi učenici. Završava razdoblje Isusovog hoda po zemlji, a dolazi doba učenika. No Isus Krist je obećao svojim učenicima da će kroz Duha Svetoga i dalje…