Osobine kršćanskih i kvazikršćanskih sekti

Riječ «sekta» može se tumačiti dvojako: kao grupa ljudi koja se od nečega odvojila ili kao grupa ljudi koja nekoga ili nešto slijedi (sljedba). Sekte možemo grubo podijeliti u tri grupe: kršćanske, kvazikršćanske i nekršćanske. U ovom članku ćemo se prvenstveno pozabaviti osobinama kršćanskih i kvazikršćanskih sekti, makar mnoge od tih osobina mogu imati i…

Posjet superintendenta

Dana 3. rujna 2011. u službenoj vizitaciji našoj crkvenoj općini boravio je superintendent Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH prečasni Jasmin Milić. Uživali smo u lijepom bogoslužju (služenju Svagdanje večernje molitve), ohrabrujućoj propovijedi i zajedništvu. * Archdeacon of the Protestant Reformed Christian Church in Croatia, The Venerable Jasmin Milić was an official visitation to our…