Prvo bogoslužje u Petrinji

Dana 22. travnja 2012. u Petrinji smo održali prvo bogoslužje s grupom tamošnjih vjernika, s najboljim željama za skoro utemeljenje crkvene općine u osnivanju. We held the first worship in Petrinja with a group of local believers, with best wishes for further work.

Kanonska posjeta biskupa Gerharda Meyera Crkvenoj općini Šibenik

Od 15. – 17. 04. 2011. Protestantsku crkvenu općinu Šibenik posjetio je biskup preuzvišeni Gerhard Meyer, pomoćni biskup Njemačke dijeceze Reformirane episkopalne crkve kojoj Protestantska reformirana kršćanska crkva u RH organizacijski pripada. Prilikom kanonske vizitacije, na svečanom bogoslužju u nedjelju, 15.04.2012. biskup Meyer je propovijedao Božju riječ te konfirmirao dvoje vjernika. Biskup je upoznat s…