Kako reformirani kršćani gledaju na sakramente?

Reformirano i Episkopalno (Anglikansko) poimanje sakramenata  Ove dvije tradicije poštuju dva sakramenta: to su krštenje i Gospodnju večera. Sakramenti su vidljivi i sveti znaci i pečati koje je Bog uspostavio da bi nam se njihovom upotrebom jasnije objelodanila i zapečatila obećanja iz Evanđelja (Heidelberški katekizam). Ova dva sakramenta uspostavljena su osobno od Gospodina Isusa Krista…