Ti si Petar – Stijena!

Čitanja: Izaija 22, 15.19-23; Psalam 138; Rimljanima 11, 33-36; Matej 16, 13-20 (Propovijed 21. nedjelje kroz godinu A). Ovako govori Jahve, Gospod nad vojskama: »Hajde, idi k onom dvorjaninu, k Šibni, nadstojniku dvora,.. »Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta; i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju…

Žito i kukolj

Preporučena čitanja: Poslanica Rimljanima 8, 26-27; Psalam 86; Evanđelje po Mateju 13, 24-43 (Razmišljanja uz 16. nedjelju kroz godinu A) . Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva,…