Čine li čovjeka duh, duša i tijelo ili duša i tijelo?

Novi gnosticizam   Ta ideja da se ljudska konstitucija u bitnome sastoji od tri djela – tijela, duše i duha (tripartitna konstitucija ili trihotomija) vrlo je česta među evanđeoskim, a ponajprije pentekosnim i karizmatskim kršćanima. Ova tema je bila predmet rasprave i u ranoj Crkvi koja se u osnovi opredijelila za gledište da se čovjek…

Predavanje o reformaciji

Predavanje; počeci reformacije, rana reformacija, reformacija u našim krajevima, s naglaskom na kalvinsku reformaciju U subotu 31, siječnja 2015. godine imali smo punu crkvu na predavanju za Društvo turističkih vodiča. Tema predavanja je bila preobimna za jedan školski sat; reformacija općenito, rana reformacija, dolazak reformacije u naše krajeve, s naglaskom na povijest Reformirane crkve u…