Kakvo je naše reformirano i episkopalno nasljeđe?

Protestantska reformirana kršćanska crkva – Reformirana episkopalna crkva u Hrvatskoj: Tko smo i što vjerujemo? . Da bismo objasnili naše nasljeđe, odnosno tko smo i što vjerujemo, možemo parafrazirati jednog prezbiterijanskog pastora koji je, u nastojanju da objasni svoj vjerski identitet, rekao: “Ja sam, kao prvo kršćanin, kao drugo protestant, kao treće kalvinist, kao četvrto…

Najveća priča

ikad ispričana… I posve istinita. U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca…

O pitanju abortusa

Pitanje abortusa je vrlo osjetljivo te često izaziva podijeljena i vrlo ekstremna stajališta. Jedni, kako bi ojačali poziciju prava žene, abortus tretiraju skoro kao najobičniji medicinski zahvat kojim se uklanja nešto nepoželjno u organizmu. Drugi su pak spremni demonstrirati pred klinikama, uzvikivati – “Ubojstvo!” – te nositi transparente s najgrubljim riječima osude spram nesretnih žena…

Kako donosimo životne izbore i odluke? Zašto se odlučujemo za Boga?

Odnos volje i osjećaja u klasičnoj reformacijskoj misli . Kako odlučujemo, odnosno kako donosimo izbore u životu? U potrazi za odgovorom na ovo pitanje razmotriti ćemo, u sažetom obliku, što su o ovoj temi zaključili veliki mislioci poput Aristotela, Tome Akvinskog, te Martina Luthera i drugih reformatora. Posebnu je zanimljivo razmotriti razmišljanja puritanskih teologa jer oni…