Značajke Crkve: Crkva je jedna

MCFC052Kao kršćani ispovijedamo da vjerujemo u Crkvu koja ima četiri bitne značajke. Crkva je: jedna, sveta, katolička i apostolska. Ove četiri značajke su međusobno usko povezane. Do sada smo na ovoj stranici dosta prostora posvetili objašnjenju što znači da je Crkva katolička. Sada ćemo nastojati objasniti što mislimo kad ispovijedamo da je Crkva koju je Krist utemeljio jedna.

Crkva je jedna iz tri suštinska razloga:

1. Njezin jedini izvor je Bog Otac
2. Njezin osnivač i jedina Glava je Bog Sin – Isus Krist
3. Njezino nadahnuće dolazi od Boga Duha Svetog.

Crkva je dakle jedna jer izvire iz Božjeg vječnog nauma, osnovana je i nadahnuta od Trojedinog Boga. Važno je dakle zapaziti da jednost kao osobina Crkve ne dolazi od nas ljudi, već od samoga Boga.

Crkveni oci su Crkvu promatrali kao hram Trojedinog Boga. Tako sv. Ciprijan kaže: Sveopća Crkva očituje nam se kao narod čije jedinstvo proizlazi iz jedinstva Oca, Sina i Duha Svetoga.

Crkva nije organizacija osnovana u ljudskoj snazi ili sporazumom između nekoliko osoba. Ona je Božje djelo, učinjeno iz ljubavi, koje se postupno razvijalo kroz povijest spasenja. Apostoli nisu bili ni bogati ni obrazovani ni moćni, niti su, sami po sebi, bili neki veliki junaci. No Isus na njihova ramena stavlja da u sili Duha Svetoga izvrše veliko poslanje širenja Crkve Božje.

Vidljivi elementi jedinstva i zajedništva

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. (Djela 2).

Iz činjenice da je Crkva jedna jer joj je izvor u Bogu Ocu, Glava Bog Sin, a nadahnitelj Duh Sveti, proizlazi da se u Crkvi treba očitovati vidljivo jedinstvo i zajedništvo vjernika.

Crkva treba biti jedna u vjeri (nauku): »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i svaki grad ili kuća u sebi razdijeljena neće opstati. (Matej 12).

To je apostolski nauk koji je prvenstveno sačuvan u Bibliji kao nadahnutoj Božjoj riječi i posebnoj pisanoj Božjoj objavi čovječanstvu, a zatim u kontinuitetu i predaji Crkve (ekumenskim Saborima, crkvenim ocima i naučiteljima, liturgiji itd.).

Apostolski nauk Crkve, utemeljen na Bibliji i predaji, izražen je ekumenskim Vjerovanjima (Nicejsko-Carigradsko, Apostolsko Vjerovanje). Ispovijedanje ekumenskih Vjerovanja ključan je znak da li je neka zajednica vjerna apostolskom nauku tj. Božjoj riječi, a time i da li doista može biti govora o Crkvi.

Crkva je suštinski i duhovno jedna. No nažalost, s obzirom na ljudski faktor, kroz povijest i danas, često je bila razjedinjena i nesložna. Prvenstveno je razjedinjena po pitanju nauka; bilo da se radi o uzdizanju crkvene predaje iznad Biblije, ili radikalnom odbacivanju crkvene predaje i proizvoljnom tumačenu Biblije. Rezultat je uvijek isti – hereze i kriva učenja. Prisustvo različitih hereza dovodi u pitanje prisustvo značajki prave Crkve kod pojedinih zajednica i tradicija.

Nažalost, čišćenje od pogrešaka i zloupotreba srednjovjekovne Crkve, u nekim je tradicijama rezultiralo i zabacivanjem mnogo toga što je bilo dio neprekinutog vjerovanja i prakse Crkve od najranijih stoljeća.

Crkva je jedna s obzirom na bogoslužje i sakramente. Sakramenti Novoga Zavjete su krštenje i Gospodnja večera. Sakramenti su sveti, vidljivi, materijalni znaci i pečati koje je ustanovio sam Isus Krist. On je u njima duhovno, ali sasvim realno, stvarno i djelotvorno, prisutan. Stoga kroz sakramente Božja milost duhovno djeluje na čovjeka.

Crkva je suštinski i duhovno jedna jer je njezin utemeljitelj Jedan. No punina zajedništva kršćana je kompromitirana i zbog različitih gledišta spram sakramenata; bilo da se radi o pretjeranom uzvisivanju sakramenata, ili umanjivanju njihova značaja, pa čak i postojanja. Krivo shvaćanje ili odbacivanje sakramenata također narušava i same značajke prave Crkve kod pojedinih tradicija.

Bogoslužna praksa pojedinih kršćanskih zajednica danas uvelike odudara od onoga što je u povijesti Crkve bilo prepoznatljivo kao kršćansko bogolužje i istinsko štovanje Boga. To također narušava jedinstvo i prepoznatljivost Crkve.

Crkva je jedna po načinu upravljanja. Idealan način upravljanja Crkvom zasnovan je na biskupima kao nasljednicima apostola. Svaki biskup je autonoman u vođenju svoje partikularne-lokalne crkve, ali svi biskupi solidarno brinu o cijeloj Crkvi. Tu brigu pokazuju kroz saborni ili koncilijarni način odlučivanja.

Crkva je suštinski i duhovno jedna jer je njezina Glava – njezin pravi vođa Krist. No danas je ovaj povijesni i idealani način upravljanja Crkvom, utemeljen od samog Krista i zasnovan na apostolima, ugrožen zbog ljudske grešnosti; bilo da se radi o nesrazmjernom uzdizanju jednog biskupa i jedne partikularne crkve nauštrb ostalih biskupa, ili o osnivanju različitih zajednica kako se god kome prohtije.

Do raskola je u povijesti, a i danas, zapravo često dolazilo zbog netrpeljivosti između kršćana, a posebno crkvenih vođa i utjecajnih ličnosti.

Danas su prisutni najrazličitiji modeli vođenja crkvene zajednice, koji su međusobno nespojivi, te otežavaju zajedništvo i suradnju, a olakšavaju raskol. Tako različite prakse vođenja crkve također narušavaju jedinstvo, a i same značajke prave Crkve kod pojedinih zajednica.

Što s podjelama u Tijelu Kristovu?

Važno je napomenuti da je uvijek bilo napetosti u Tijelu Kristovu – Crkvi. Dovoljno je pročitati poslanice apostola Pavla ili Djela apostolska, da bismo shvatili da naša grešnost šteti jedinstvu od samog početka. Kroz povijest smo doživjeli takve lomove koji su ozbiljno ozlijedili Tijelo Kristovo.

U crkvi Božjoj su se od početaka javljale određene pukotine koje su apostoli smatrali velikom sablazni. U kasnijim stoljećima došlo do ozbiljnih raskola među velikim kršćanskim tradicijama, a odgovornost za to, kao i gubitak, je bila na obje strane. Do svega toga je došlo zbog naših ljudskih grijeha i propusta.

Nema onoga koji jedini predstavlja pravu Crkvu dok su svi ostali van nje, kako neki tvrde. Upravo suprotno, možemo ustvrditi da zbog raskola koji su nam se dogodili, niti jedna grana kršćanstva ili tradicijama nema puninu. Raskoli su nam svima naštetili; bilo da se radi o prenaglašavanju osobnog-subjektivnog nauštrb korporativnog i jedinstva, ili prenaglašavanju značaja korporativnog nauštrb osobnog razumijevanja i vjere.

Pa ipak, naša vjera nas uči da naši grijesi i propusti, bez obzira koliko teški i štetni bili, nikada nisu i neće uništiti jednost Crkve – činjenicu da je Crkva jedna – jer je to dar koji dolazi od samog Boga. Crkva može biti nesložna, razjedinjena, ponekad nismo sigurni ni gdje su njene granice (znamo gdje Crkva jest, ali nismo sigurni gdje nije – što je možda i dobro), ali Crkva je ipak jedna jer je Jedan Bog koji ju je utemeljio, jer je jedan Krist, a Crkva je njegovo Tijelo. To je ogromna utjeha!

Krist je darovao jednost svojoj Crkvi od početka. Ta jednost je nešto što Božja Crkva nikada ne može izgubiti, a nadamo se da će se i vidljivo jedinstvo povećati do kraja vremena. Jednost je Kristov dar Crkvi, ali i Crkva mora uvijek moliti i raditi na ostvarenju, održavanju, jačanju i usavršavanju vidljivog jedinstva koje Krist želi: …da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. (Ivan 17). Želja da obnovimo jedinstvo kršćana je Kristov dar i poziv Duha Svetoga.

Upravo zato u Nicejsko-Carigradskom Vjerovanju ispovijedamo vjeru u Crkvu koja je već posjeduje znak jednosti i jedinstva: Vjerujem u jednu, svetu, katoličku i apostolsku Crkvu.

Mi ne molimo da Crkva postane jedna, već da ta jednost koja već postoji voljom i djelovanjem presvetog Trojedinog Boga bude ojačana i usavršena vidljivim jedinstvom svih Kristovih učenika i zajednica.

Razjedinjenost i podjele koje postoje u Kristovu Tijelu ugrožavaju našu sposobnost da budemo vjerodostojni svjedoci Evanđelja u svijetu. Upravo zato je dužnost svih kršćana raditi na vidljivom jedinstvu koje Krist hoće za svoju Crkvu.

.

Jasmin Koso, travanj 2015.

.

Bibliografija:

On Your Marks: The Church Is One

J. Escrivá Ljubiti Crkvu

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s