O Božjoj svemoći, zlu, nesreći, bolestima i Sotoni ili đavlu

Što točno znači doktrina Božje svemoći? Znači li ona da Bog može doslovce baš sve? Ne znači. Krenuvši djelovati u nekom smjeru ili nekim putem, On neće iznenada promijeniti smjer, postupiti nelogično, kontradiktorno, neprincipijelno i nepouzdano, biti nevjeran, te time negirati sebe i svoje djelo.(1) Bog je ograničen i vlastitim karakterom. On je dobar, istinit…

Kako gledati na Bibliju?

Što s najbrutalnijim tvrdnjama i događajima u Bibliji? Protestantizam svoju pojavu na povijesnoj sceni može zahvaliti neposluhu biskupskom autoritetu. Stoga crkve koje sebe žele smatrati protestantskim trebaju biti vrlo oprezne kad se pozivaju na autoritet vodstva, ograničavajući nečiju slobodu savjesti i uvjerenja, jer time mogu postati kontradiktorne u sebi. Autentični protestant je onaj koji drži…