Počeci kršćanskog bogoslužja

Skripta . “Ovo činite meni na spomen!” (Lk 22,19).   Ovu zapovijed Gospodina Isusa Krista Crkva je ostvarivala u vremenu kao posljednju želju svoga Utemeljitelja i kao svoju prvotnu zadaću. Kroz njezino ostvarenje ona će se predstavljati svijetu u kojemu živi i po njoj će je taj svijet prepoznavati. Proučavati kako je Crkva u pojedinim…

Formiranje navika – liturgija obrazovanja (by Peter Leithart)

Od prvih stranica Pisma, Bog nam se otkriva kao božanski liturgičar. Njegov kreativni govor je repetitivan i ritualiziran. Budući da su stvorena na sliku Božju, ljudska bića su liturgijska bića. Pobožne navike formiraju ne samo kroz učenje, već i kroz praksu. Vojnici uporno vježbaju kako bi postali dobri vojnici. Košarkaš trenira svoje mišiće, tako da…

Predavanje o reformaciji

Predavanje; počeci reformacije, rana reformacija, reformacija u našim krajevima, s naglaskom na kalvinsku reformaciju U subotu 31, siječnja 2015. godine imali smo punu crkvu na predavanju za Društvo turističkih vodiča. Tema predavanja je bila preobimna za jedan školski sat; reformacija općenito, rana reformacija, dolazak reformacije u naše krajeve, s naglaskom na povijest Reformirane crkve u…