Formiranje navika – liturgija obrazovanja (by Peter Leithart)

Od prvih stranica Pisma, Bog nam se otkriva kao božanski liturgičar. Njegov kreativni govor je repetitivan i ritualiziran. Budući da su stvorena na sliku Božju, ljudska bića su liturgijska bića. Pobožne navike formiraju ne samo kroz učenje, već i kroz praksu. Vojnici uporno vježbaju kako bi postali dobri vojnici. Košarkaš trenira svoje mišiće, tako da…