Jasmin Koso – biografija predsjednika Centra

11219331_10153317153686484_8107798451389255614_nJasmin Koso je rođen 1973. godine u Zagrebu.

Većinu odrastanja i mladosti proveo je izvan vjere i prave nade. Čuvši poruku Evanđelja*, obratio se Isusu Kristu kao Gospodinu, Otkupitelju i Spasitelju. To je uzrokovalo značajnu promjenu životnog smjera, vrijednosti i ciljeva.

Teolog (MDiv) – studirao je na Teološkom fakultetu „Matija Vlačić Ilirik“ u Zagrebu (danas Studij Protestantske Teologije Sveučilišta u Zagrebu), Visokom evanđeoskom teološkom učilištu u Osijeku (ETF) i Protestantskom teološkom učilištu „Mihael Starin“. Nastavlja studiranje…

Prezbiter – godine 2011. zaređen je za đakona, a 2012. godine za prezbitera. Postavljen u službu pastora zagrebačke misijske župe “Krista Otkupitelja” (do rujna 2017.). Od rujna 2017. više nije u aktivnoj pastoralnoj službi (u toj vjerskoj zajednici).

Društveno – politički  je aktivan.

Obiteljski čovjek – suprug i otac.

Autor – priručnika, skripti, teoloških radova i internetskih članaka.

Predsjednik je Udruge Ob Nova – za unapređenje odnosa i osobnog razvoja pojedinca.

Predavač kolegija Povijesti Anglikanske crkve i Teoloških principa Trideset i devet članaka i Anglikanskog katekizma na Teološkoj akademiji Sveti Timotije u Srbiji.

Predsjednik je Reformacijskog pastoralno – obrazovnog centra Zagreb.

Teološka uvjerenja

Umjereno progresivan – od evangelikalnih, zatim, skolastičkih protestantskih reformiranih, preko konzervativnih anglikanskih gledišta, postupno se se kretao prema umjereno progresivnim inkluzivnim kršćanskim stavovima.

Društvena uvjerenja

Kršćanski socijalist i antifašist, progresivno-tradicionalnih nazora.

———————————————————————————————————————————————–

* O poruci Evanđelja i obraćenju pogledaj u Svetom pismu, na primjer:

“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.” Evanđelje po Ivanu 3, 16

“Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;” 1 Poslanica Korinćanima 15, 3-4

“Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike! Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.” Poslanica Rimljanima 3, 21-25

“Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” Evanđelje po Marku 1, 15

“Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!” Psalam 51, 3-4

 

 

*******

 

Jasmin Koso was born in 1973 in Zagreb.

Most of his younger years he spent outside of the faith and true hope. Repentance and faith in Jesus Christ as Lord, Redeemer and Savior have caused a significant change of his life direction, values and goals.

Theologian (MDiv) – he graduated at “Matija Vlačić Ilirik”- Theological Faculty in Zagreb, Evangelical Theological Seminary in Osijek and “Mihael Starin” – Reformed Episcopal Theological Seminary in Osijek. He studies continuously…

Presbyter – he was ordained as a deacon in 2011, and as presbyter in 2012 (both by the hands of Rt. Rev. Royal U. Grote). Since September 2017 he is no longer active in pastoral ministry (in The Reformed Episcopal Church in Croatia).

He is socially and politically active.

A family man – husband and father.

Author – of catechetical manuals, scripts and web articles.

Theological beliefs:

Moderately Progressive – he moved slowly from the evangelical, through scholastic Protestant Reformed, and Anglican views, to moderately progressive and inclusive Christian attitudes.

Social convictions:

Christian Socialist and Antifascist, Progressive-Traditional views.

Oglasi