Reformacijski pastoralno-obrazovni centar – najava

Reformacijski pastoralno-obrazovni centar projekt je u planiranju i osnivanju

Planira se osnivanje ovog centra s dvije svrhe:

  1. Okupljanje ljudi oko duhovnih i dušobrižničkih tema i potreba;
  2.  Proučavanje tema iz područja religije, teologije, dušobrižništva i humanističkih znanosti, te edukacija i obrazovanje.
  • U tu svrhu u pripremi je organiziranje niza edukacija na individualnoj bazi i u dopisnoj formi sa zainteresiranim pojedincima. Edukativni sadržaji bi bili iz područja religije, duhovnosti-teologije, dušobrižništva i humanističkog područja (kurikulum bi se određivao individualno prema potrebama svakog polaznika). Nakon uspješnog završetka edukacije polaznici dobivaju adekvatnu Svjedodžbu s titulom ( o obliku koje će zainteresirani biti obaviješteni u dogledno vrijeme).
  • Isto tako, u pripremi je dodjela  Priznanja iz područja religije i humanosti s počasnom titulom zaslužnim društveno aktivnim pojedincima intelektualcima (o obliku koje će zainteresirani biti obaviješteni u dogledno vrijeme).

Uvjereni smo da dodjeljena Svjedodžba nakon uspješne edukacije, kao i Priznanje za dugotrajno djelovanje na području religije i  humanosti, s odgovarajućom pošasnom titulom, mogu dodatno podići i ohrabriti pojedinca u životu i radu.

Titule se planiraju dodjeljivati  isključivo kao priznanje završene naobrazbe u okviru Centra ili u svrhu počasti, te nemaju akademski akreditirani status (no svakako mogu biti korisne u radu i karijeri). Dapače, za one koji žele napredovati, ova edukacija je zamišljenja kao priprema i ohrabrenje za akademski akreditirani studij iz područja teologije i humanističkih znanosti.

Polaženje naobrazbe za sada je zamišljeno kao besplatno. Plaćaju se samo troškovi poput tiskanja Svedodžbe odnosno Priznanja, poštarine i sličnog.

Inicijator projekta je Udruga Ob Nova.

Više informacija u budućnosti…

Oglasi