Program studija

 

Uvodni stručni crkveni studij primijenjene teologije

Polaznik stječe zvanje Pristupnika primijenjenog bogoslovlja (Associate of ministry, AMin)

Program*

                      1. semestar                                                                                      3. semestar

Metodologija znanstvenog rada 3 Uvod u Stari zavjet 1 8
Uvod u Novi zavjet 1 8 Uvod u protestantizam i papinstvo 6
Pregled povijesti Crkve i patristike 6 Posebnosti reformirane teologije 5
Uvod u sustavnu teologiju i dogmatiku 6 Homiletika 4
Poruka Evanđelja – soteriologija 4 Pastoralni rad 4
Izborni kolegij 3 Izborni kolegij 3

             Izborni kolegiji:                                                                                Izborni kolegiji:                                   

Misija Crkve – misiologija Pregled povijesti Anglikanske crkve
Osobna duhovnost i čitanje Progresivno kršćanstvo
Kršćanska socijalna načela Pojava fundamentalizma
Ekumenizam Kršćanska nada

                     2. semestar                                                                                       4. semestar

Uvod u Novi zavjet 2 8 Uvod u Stari zavjet 2 8
Uvod u liturgiku i sakramenti 6 Uvod u pravoslavlje 5
Uvod u filozofiju i etiku 6 Crkveno ustrojstvo – ekleziologija 5
Biblijska povijest i arheologija 3 Izborni kolegij 3
Principi tumačenja Biblije 4 Praksa i crkvena administracija 4
Izborni kolegij 3 Završni rad 5

               Izborni kolegiji:                                                                              Izborni kolegiji:                                                                                                                      

Pregled protestantskih konfesija Teološki principi anglikanizma
Neoprotestantske denominacije Uvod u katehetiku
Povijest protestantizma u Hrvatskoj Kritički osvrti na kršćanstvo i religiju
Kršćani i društvo Uvod u Islam

Studij iznosi 30 bodova po semestru, ukupno 120 bodova.

* Centar zadržava pravo izmjene programa.

 

-Kandidat mora imati završenu srednju školu, što dokazuje Svjedodžbom.

 

-Sav studij odvija se online.

 

-Nakon što je položio sve kolegije i stekao 120 bodova, student s mentorom dogovara Završni rad. Mentor ocjenjuje Završni rad, koji na ovom stupnju obrazovanja nije potrebno braniti.

 

-Sve ostale informacije mogu se dobiti na: info@reformiranikrscanizagreb.com

 

Prilika za kandidate koji nisu uspjeli završiti studij na drugim teološkim fakultetima i učilištima

 

-Za crkvene stručne stupnjeve prvostupnika primijenjenog bogoslovlja (BMin) i magistra primijenjenog bogoslovlja (Mmin) mogu se prijaviti samo oni kandidati koji su studirali na drugim teološkim fakultetima ili učilištima i do kraja dodiplomskog odnosno diplomskog studija im nedostaje manje od jednog semestra ili 30 bodova.

-Za stupanj prvostupnika primijenjenog bogoslovlja mogu se prijaviti i kandidati koji su završili dodiplomski studij i počeli studirati na diplomskom studiju. Do stupnja pristupnika mogu brže doći oni koji su već položili određeni broj kolegija na dodiplomskom studiju.

-Sve slučajeve priznavanja položenih kolegija razmatramo individualno.

Oglasi