Značajke Crkve: Crkva je jedna

Kao kršćani ispovijedamo da vjerujemo u Crkvu koja ima četiri bitne značajke. Crkva je: jedna, sveta, katolička i apostolska. Ove četiri značajke su međusobno usko povezane. Do sada smo na ovoj stranici dosta prostora posvetili objašnjenju što znači da je Crkva katolička. Sada ćemo nastojati objasniti što mislimo kad ispovijedamo da je Crkva koju je…

Ti si Petar – Stijena!

Čitanja: Izaija 22, 15.19-23; Psalam 138; Rimljanima 11, 33-36; Matej 16, 13-20 (Propovijed 21. nedjelje kroz godinu A). Ovako govori Jahve, Gospod nad vojskama: »Hajde, idi k onom dvorjaninu, k Šibni, nadstojniku dvora,.. »Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta; i pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju…

Jean Calvin – razmišljanje o vidljivoj Crkvi: Koji su znaci i obilježja prave Crkve?

Uvodni dio o sveopćoj Crkvi “A vidjet ćemo koliko je potrebno vjerovati Crkvi. Da bismo došli do preporoda i besmrtnog života treba da nas ona začne, kao što majka začinje svoju djecu, da bi se održali treba da nas izdržava i hrani u svom krilu. Ona je majka svih nas, kojoj je Gospod povjerio sva…