Kakvo je naše reformirano i episkopalno nasljeđe?

Protestantska reformirana kršćanska crkva – Reformirana episkopalna crkva u Hrvatskoj: Tko smo i što vjerujemo? . Da bismo objasnili naše nasljeđe, odnosno tko smo i što vjerujemo, možemo parafrazirati jednog prezbiterijanskog pastora koji je, u nastojanju da objasni svoj vjerski identitet, rekao: “Ja sam, kao prvo kršćanin, kao drugo protestant, kao treće kalvinist, kao četvrto…