Što jedan početnik treba znati o reformiranoj vjeroispovijesti (i protestantima općenito)

  Reformirani više od svih drugih kršćanskih vjeroispovijesti ističu činjenicu da postoji jedan sveti, savršeni, suvereni i svemogući Bog – Gospodar svega vidljivoga i nevidljivoga. U njegovoj ruci je svačiji život i smrt, on je sve predodredio, svime suvereno upravlja i njegovoj volji se nitko ne može oduprijeti. Čovjek je nesposoban da spozna i shvati…

Anglikanstvo je Reformirano katoličanstvo 2. dio – Anglikanstvo je reformirano

Središnja stvar koju sam želio da uvidite u mojim napisima o anglikanstvu jest da je ono u srcu reformirano katoličanstvo. U mom prethodnom članku, govorio sam o katoličkom identitetu anglikanstva i ponovno ustvrdio drugu središnju ideju: da je “reformirani” pridjev, a “katolik” imenica. Moj pregled katoličkog identiteta anglikanstva me doveo u raspravu o “katoličanstvu”, koje…