Opasnosti krivog shvaćanja načela “samo Pismo”

Kad je Martin Luther izjavio da ne može ići protiv Svetog pisma i vlastite savjesti, a nakon toga preveo Sveto pismo na narodni jezik on je učinio dvije stvari: “Uzeo je iz ruku Rimokatoličke crkve pravo da jedina može ispravno tumačiti Pismo… Drugo, stavio je tumačenje u ruke ljudi. Ta promjena je bila mnogo problematičnija.…