O Blaženoj Djevici Mariji

Što anglikanci i drugi umjereni protestanti vjeruju o Mariji? . Pitanje odnosa spram Djevice Marije od velikog je interesa za mnoge kršćane. Kršćani rimokatoličke, pravoslavne ili anglo-katoličke baštine njeguju određeni stupanj pobožne odanosti prema Mariji. S druge strane, kod mnogih evangelikalnih kršćana svaki spomen odanosti spram Marije i svetaca budi zabrinutost od “povratka u papizam…